INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

 
Spoločnosť Novovital zverejňuje všetky informácie, ktoré jej vyplývajú zo zákona 211/2000 Z.z
o slobodnom prístupe k informáciám.
 

NOVOVITAL príspevková organizácia                                                               

Hlavné námestie 7                                                                                                e-mail: novovital@novovital.sk

940 35 Nové Zámky                                                                                            Copyright © 2015 Novovital Nové Zámky

                                                                                                                             

 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon