top of page

VEDÚCI STREDÍSK

Termálne kúpalisko Štrand:

 

Dávid Szmicsek

Mobil: +421 905 417144

e-mail: szmicsek@novovital.sk

prevádzkárka: 

Andrea Vidová

Mobil: +421 908 819550

e-mail: vidova@novovital.sk

Relax Komplex:

 

Dávid Szmicsek

Mobil: +421 905 417144

e-mail: szmicsek@novovital.sk

prevádzkárka: 

Andrea Vidová

Mobil: +421 908 819550

e-mail: vidova@novovital.sk

 

 

Parkovací systém:


Tomáš Varga

Mobil: +421 918 395 302

e-mail: parkovanie@novovital.sk

 

 

Údržba verejnej zelene:

Imrich Muszka

Mobil: +421 903 749461

e-mail: muszka@novovital.sk

 

Reštaurácia Panoráma:

Marianna Majerčíková

Mobil: +421 905 934987

e-mail: majercikova@novovital.sk

 

Štadión Ganznera a na Sihoti:

 

Agneša Horváthová

Mobil: +421 905 846 676
e-mail: horvathova@novovital.sk

Dom kultúry:

 

Jozef Tóth

Mobil: +421 917 502960
e-mail: toth@novovital.sk

Denné centrum seniorov:

 

Jozef Tóth

Mobil: +421 917 502960
e-mail: toth@novovital.sk

prevádzkárka: 

Denisa Sordelová

Tel.: 035/ 6400 045

 

 

ŠH Milénium:

 

Jozef Tóth

Mobil: +421 917 502960
e-mail: toth@novovital.sk

 

Zber drevnej hmoty:

Róbert Szmicsek

Mobil: +421 903 667894

e-mail: novovital@novovital.sk

Tenisové kurty:

Jozef Tóth

Mobil: +421 917 502960
e-mail: toth@novovital.sk

 

Kultúra a trhy:

Jozef Tóth, Viktória Cimrová Kršáková

Mobil: +421 917 502960, 035/ 38 10 163
e-mail: toth@novovital.sk

bottom of page