VEDÚCI STREDÍSK

Termálne kúpalisko Štrand:

 

Dávid Szmicsek

Mobil: +421 905 417144

e-mail: novovital@novovital.sk

 

 

Relax Komplex:

 

Andrea Vidová

Mobil: +421 908 819550

e-mail: vidova@novovital.sk

 

 

Parkovací systém:

 

Norbert Ludaš

Mobil: +421 918 395302

e-mail: ludas@novovital.sk

 

Údržba verejnej zelene:

 

Imrich Muszka

Mobil: +421 910 947506

e-mail: novovital@novovital.sk

Dom kultúry:

 

Jozef Tóth

Mobil: +421 917 502960
e-mail: toth@novovital.sk

 

 

Denné centrum seniorov:

 

Jozef Tóth

Mobil: +421 917 502960
e-mail: toth@novovital.sk

 

 

ŠH Milénium:

 

Jozef Tóth

Mobil: +421 917 502960
e-mail: toth@novovital.sk

 

Zber drevnej hmoty:

 

Róbert Szmicsek

Mobil: +421 903 667894

e-mail: novovital@novovital.sk