top of page

Jednou zo samosprávnych funkcií mesta je zabezpečenie verejnoprospešných služieb, medzi ktoré patrí aj správa a údržba verejnej zelene. Všeobecne záväzné nariadenia vymedzujú základné zásady starostlivosti o verejnú zeleň na území miest a obcí a povinnosti právnických a fyzických osôb pri starostlivosti o zeleň.

 

Mesto Nové Zámky túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom Novovitalu, príspevkovej organizácie mesta, ktorá má k dispozícii vlastných pracovníkov a špeciálnu techniku potrebnú k tejto činnosti.

 

Práce sú rozdelené na bežnú údržbu ktorá obsahuje úkony ako kosenie trávy na území celého mesta, údržba záhonov letničiek, rez živých plotov, kosenie burinísk, výrub stromov, zimný rez stromov, kosenie, polievanie a prihnojenie výsadieb a trávnika na Hlavnom námestí, pešej zóne a kruhových objazdoch priebežne podľa potreby, orezávanie kríkov.

 

Práce mimo bežnej údržby obsahujú nasledovné: pomoc pri likvidácii havarijného stavu v meste /požiar, popadané stromy a konáre, odpratanie snehu/, zametanie chodníkov, čistenie cintorínov, odvoz odpadu a konárov z územia mesta.

 

Kontakt:
vedúci strediska: 

Imrich Muszka

Mobil: +421 903 749 461

e-mail: muszka@novovital.sk

T.G. Masaryka 4501, Nové Zámky


 

ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

bottom of page