ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Jednou zo samosprávnych funkcií mesta je zabezpečenie verejnoprospešných služieb, medzi ktoré patrí aj správa a údržba verejnej zelene. Všeobecne záväzné nariadenia vymedzujú základné zásady starostlivosti o verejnú zeleň na území miest a obcí a povinnosti právnických a fyzických osôb pri starostlivosti o zeleň.

 

Mesto Nové Zámky túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom Novovitalu, príspevkovej organizácie mesta, ktorá má k dispozícii vlastných pracovníkov a špeciálnu techniku potrebnú k tejto činnosti.

 

Práce sú rozdelené na bežnú údržbu ktorá obsahuje úkony ako kosenie trávy na území celého mesta, údržba záhonov letničiek, rez živých plotov, kosenie burinísk, výrub stromov, zimný rez stromov, kosenie, polievanie a prihnojenie výsadieb a trávnika na Hlavnom námestí, pešej zóne a kruhových objazdoch priebežne podľa potreby, orezávanie kríkov.

 

Práce mimo bežnej údržby obsahujú nasledovné: pomoc pri likvidácii havarijného stavu v meste /požiar, popadané stromy a konáre, odpratanie snehu/, zametanie chodníkov, čistenie cintorínov, odvoz odpadu a konárov z územia mesta.

 

Fotogaléria
Kontakty

e-mail: novovital@novovital.sk

 

Vincent Balko

vedúci strediska

Mobil: +421 910 947506

NOVOVITAL príspevková organizácia                                                               

Hlavné námestie 7                                                                                                e-mail: novovital@novovital.sk

940 35 Nové Zámky                                                                                            Copyright © 2015 Novovital Nové Zámky

                                                                                                                             

 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon