ZMLUVY :

   Zverejnená dňa

02.02. 2021

05.02. 2021

08.02. 2021

15.02. 2021

26.02. 2021

01.03.2021

18.03.2021

23.03..2021

31.03.2021

31.03.2021

14.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

DODATKY :

Číslo a názov dodatku 

1. Orange, a.s.                  

2. Orange a.s 

3. Orange a.s.

4. PosAm, spol s r.o.

 

Zverejnený dňa

01.03.2021

01.03.2021

19.03.2021

14.04.2021

 

EKS :

1. Energie 2, a.s