top of page

ZMLUVY :

Číslo a názov zmluvy             
 
 1.  Woodhome sro.
 2.  Novovcentrum sro.
 3.  KONFER net, sro.
 4.  MobileTech, sro.
 5.  PosAm, spol. s r.o.
 6. Ing. Tomáš Drobčo 
 7. Únia nevidiacich
 8. JUDr. Vladimír Lamačka
 9. JUDr. Vladimír Lamačka
 10. T&D s.r.o
 11. Tenis team NZ
 12. Messer Tatragas  
 13.  Jozef Oros 
 14. Estera Kossoványiová 
15. Henrich Hofferík  
16.Madplant Garden
17. NItriansky samosprávny kraj

18. EZUS         
19. Peter Štrba 
20. Peter Štrba 
21. Steam 27, s.r.o.
22. Ariela Rycheľová 
23. Agnesa Dráfiová
24.Ing. Mahmood Sayed 
25. Bakaci s.r.o.
26.Lenka Duong Korec
27. Juliana Dikáczová

28. Bytkomfort, s.r.o.
29. EDUKATA, s.r.o.
30. SUNRISE NZ, s.r.o.
31. SITOUR, spol s r. o.

32.Ing. Dušan Stanček 
33. VÚC
34. DIGI SLOVAKIA, s.r.o
35. Lucia Takács 
36. Kucharovičová 
37. ÚzO DPO

38. SAMSUNG Electronics 
39. Sadri Demiri 
40.VadasLand s.r.o.
41.DaBeCo s.r.o.
42.Leander Izsák- RENÁTA
43. Saphala s.r.o.
44. Mojito Lemon Slovakia s.r.o.
45. Dušan Kvasnica
46. Orange a.s.
47. KasComp spol. s r.o.
48. Dušan Kvasnica    
49. KULTÚRA SLOVAKIA s.r.o.
50. VALHOLL s.r.o.

51. Benefit System Slovakia s.r.o.
52. Penzión Sisi   
53. VÚB a.s. 
54. AGROSERVIS spol. s r.o.
55. Mesto Nové Zámky
56. Dallas
57. TREEWORKER, s.r.o.

58. SOŠ hotelových služieb a obchodu​ 
59. Novitech Nové Zámky ,s.r.o.   
60. Monika Kovácsová 
61. SPORT CLUB SLOVAKIA 
62. Klub vodného póla Mestský klub NZ 
63. Triatlonový klub Nové Zámky 
64. Plavecký klub Nové Zámky   
65. Svojpomocný klub stomikov NZ          

66. Organizácia postihnutých chronickými chorobami
67. VALHOLL, s.r.o. 
68. Katarína Uhríková 

69. Mgr. Elena Szabóová 
70. Konfernet 
71. UNIKONT
72. SMARAGD
73. Základná škola Hradná 
74. G-Metall s.r.o.
75. Ivan Duša
76. Slovenský plynárenský priemysel 

77. TOPSET Solutions s.r.o.
78. Gastro Academy s.r.o.
79. SPP
80. ZSDIS
81.  Hallová
82. UNIKONT  
83. SPP, a.s
84. SPP, a.s.
85.  ARC Import s.r.o.

   Zverejnená dňa

02.02. 2021
05.02. 2021
08.02. 2021
15.02. 2021
26.02. 2021
01.03.2021
18.03.2021
23.03..2021
31.03.2021
31.03.2021
14.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
20.05.2021
21.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.201
17.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
27.05.2021
03.06.2021
07.06.2021
09.06.2021
21.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
29.06.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021

01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
14.07.2021
15.07.2021
16.07.2021
21.07.2021
21.07.2021
21.07.2021
21.07.2021
21.07.2021
21.07.2021
26.07.2021
26.07.2021
31.07.2021
11.08.2021
02.09.2021
22.09.2021
16.09.2021
22.09.2021
22.09.2021
28.09.2021
29.09.2021
05.10.2021
13.10.2021
19.10.2021
19.10.2021
19.10.2021

19.10.2021
19.10.2021
21.10.2021
30.10.2021
03.11.2021
03.11.2021
05.11.2021
11.11.2021
11.11.2021
16.11.2021
16.11.2021
30.11.2021
8.12.2021
21.12.2021
21.12.2021
31.12.2022

DODATKY :

Zverejnený dňa01.03.2021
01.03.2021
19.03.2021
14.04.2021
15.06.2021
15.07.2021
15.07.2021

15.07.2021
29.07.2021
15.09.2021
08.11.2021
25.11.2021
25.11.2021
22.12.2021

 

EKS :

1. Energie 2, a.s

bottom of page