STREDISKÁ

1/25

Termálne kúpalisko

 

Štrand E. Tatárika v Nových Zámkoch ponúka svojim návštevníkom na ploche približne 8 ha pestrú ponuku možností trávenia voľného času.

Relax komplex

 

Nové Zámky sa môžu pochváliť s krytou plavárňou, ktorá ponúka kompletné služby.   Krytý bazén nájdete vo veľkej presklennej budove na Tureckej ulici č. 3.

Parkovací systém

 

V celej spoplatnenej parkovacej zóne sa momentálne nachádza 22 kusov parkovacích automatov.

Dom kultúry

 

Budova slúži na premietanie filmov a uvádzanie divadelných predstavení, na koncerty, recepcie a prednášky.

ŠH Milénium

 

Je určená na športové a kultúrno-spoločenské využitie - hádzanú, volejbal, sálový futbal, aerobic, usporadúvanie koncertov, plesov.

Denné centrum seniorov

 

Mesto prostredníctvom Novovitalu poskytuje priestory pre dôchodcov a iné spoločenské organizácie a záujmové združenia bezodplatne.

Údržba verejnej zelene

Jednou zo samosprávnych funkcií mesta je zabezpečenie verejnoprospešných služieb, medzi ktoré patrí aj správa a údržba verejnej zelene.

Zber drevnej hmoty

Vďaka projektu EU sa podarilo sa vybudovať stredisko na zber a spracovanie drevnej hmoty. Stredisko zabezpečuje aj výrub stromov.

Cisársko kráľovská Jazdiareň

 

Jazdiareň v Nových Zámkoch je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Štadión na Sihoti

 

Areál ponúka bohaté športové využitie pre všetkých športových nadšencov.

NOVOVITAL príspevková organizácia                                                               

Hlavné námestie 7                                                                                                e-mail: novovital@novovital.sk

940 35 Nové Zámky                                                                                            Copyright © 2015 Novovital Nové Zámky

                                                                                                                             

 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon