KONTAKTY

Novovital, Hlavné námestie 7,

940 35 Nové Zámky

 

Tel.: 035/ 38 10 163

e-mail: novovital@novovital.sk

 

Sekretariát Novovitalu

Tel.: 035/ 38 10 163

e-mail: krsakova@novovital.sk

 

 

Ing. Ľudovít Lebó

riaditeľ Novovitalu

Mobil: +421 918 549 162

e-mail: lebo@novovital.sk

 

 

Ing. Marta Zsolnaiová

vedúca ekonomického úseku

Mobil: +421 915 751 993

e-mail: zsolnaiova@novovital.sk

 

 

Your details were sent successfully!