VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVY

Verejná obchodná súťaž

1. VOS na prenájom nebytových priestorov 

NOVOVITAL príspevková organizácia                                                               

Hlavné námestie 7                                                                                                e-mail: novovital@novovital.sk

940 35 Nové Zámky                                                                                            Copyright © 2015 Novovital Nové Zámky