PARKOVACÍ SYSTÉM

Novovital prevádzkuje parkovací systém na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Zámky č. 8/2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Nové Zámky.

 

V celej spoplatnenej parkovacej zóne sa momentálne nachádza 22 kusov parkovacích automatov.


Parkovacie miesta sú určené pre dočasné parkovanie motorových vozidiel občanov a návštevníkov mesta Nové Zámky v rámci zóny plateného parkovania na vymedzených komunikáciách.

Parkovacia zóna je označená tak, ako to určuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009, zvislou dopravnou značkou, IP 17a s dodatkovou tabuľou „Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím, pričom parkovať je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach.

Všetky miesta označené vodorovnou dopravnou značkou V 12a: Žltá kľukatá čiara (č. V 12a) vyznačujú priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

 

Parkovacie automaty

Parkovacie automaty sú na mince v hodnote:

0,10 €
0,20 €
0,50 €
1 €
2 €

Prevádzková doba a sadzba parkovného v platenej zóne mesta Nové Zámky:

 

Pondelok - Piatok od 7:00 hod. - do 18:00 hod.

Sobota od 7:00 hod. - do 13:00 hod.

 

Sadzba parkovného :

minimálny poplatok 0,50 € na 3/4 hod. 1 € na 1 a 1/2 hod.

 

Parkovacie lístky vydávajú parkovacie automaty, ktorých je v zóne plateného parkovania v meste Nové Zámky umiestnených 22 kusov.

Parkovací automat nevydáva mince späť.

V prípade poruchy použite najbližší parkovací automat, alebo volajte tel. číslo :+421 918 395302

 

Parkovacie automaty sa nachádzajú v blízkosti parkovacích miest.

Kontakty

Úradné hodiny - vydávanie parkovacích kariet:

Pondelok 07:00 - 15:00

Utorok     07:00 - 15:00

Streda      07:00 - 15:00

Štvrtok     07:00 - 15:00

Piatok      07:00 - 15:00

 

Norbert Ludaš

správca parkovacieho systému

 

Tel.: 035 / 6402 953

Mobil: +421 918 395302

e-mail: ludas@novovital.sk

e-mail: parkovacisystem@novovital.sk

 

Relax komplex (Mestská krytá plaváreň),

Turecká 3, 94061 Nové Zámky

    Parkovacie karty

Cenník neprenosných parkovacích kariet:

 

Na ročné obdobie 150 €

 

Na polročné obdobie 75 €

 

Na štvrťročné obdobie 40 €

 

Na mesačné obdobie 15 €

 

Rezidentská prvá 20 €

 

Rezidentská druhá 40 €

 

 

Tlačivá
Mapa parkovacích automatov

NOVOVITAL príspevková organizácia                                                               

Hlavné námestie 7                                                                                                e-mail: novovital@novovital.sk

940 35 Nové Zámky                                                                                            Copyright © 2015 Novovital Nové Zámky

                                                                                                                             

 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon