KALENDÁR PODUJATÍ

Plánované podujatia na rok 2019

 

Január:

01.01.2019        Novoročný koncert – Dom kultúry

06.01.2019       Novoročný trojkráľový koncert – Františkánsky kostol

15.01.2019        Výročie úmrtia A. Bernoláka – socha na Hlavnom námestí

15.01.2019        Výročie vzniku Slovenskej republiky – Dom kultúry

18.01.2019        4. Reprezentačný bál – Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň

20.01.2019       Princezničkový ples v Novozámkove – Cisársko-kráľovská historická 

                          Jazdiareň 
 

Február :

14.02.2019        Valentínske premietanie – Kino Mier

21.02.2019        Zabíjačka  Fašiangová plesovica –  Milénium
 

Marec:

20.03.2019        Ocenenie najlepších reprezentantov mesta – Dom kultúry

28.03.2019         Deň učiteľov – Dom kultúry


Apríl:

05.04.2019       Výročie oslobodenia mesta, ukončenie II.svetovej vojny v N.Zámkoch

                            Dom kultúry, pamätník na Michalskej bašte

06.04.2019      Rekonštrukcie bojov II. svetovej vojny – Sihoť

08.04.2019       Od Fašiangov k Veľkej noci – Kino Mier

14.04.2019        Kvetnonedeľný koncert – Rímskokatolícky kostol

25.04.2019        XXVIII. Jarný ekofestival  „Trieďme spolu pre menej odpadu" , Hlavné                                       námestie

29.04.2019       Ocenenie najlepších športovcov mesta – Dom kultúry

 

30.04.2019      Stavanie mája – Dom Matice slovenskej

30.04.2019      Novozámocký majáles 2019– Amfiteáter

 
 

Máj:

05.05.2019       Všade vonia mamou – Klub dôchodcov

06.05.2019       100. výročie smrti M.R.Štefánika – Dom kultúry

10.05.2019        Celoslovenský seminár v hre na zobcovej flaute s medzinárodnou účasťou ,                           Dom kultúry

10.05.2019        Všade vonia mamou – Dom kultúry

11.05. 2019        Svetový deň rodiny – Kino Mier, Relax komplex, NZTV , večerný beh

23.05.2019        Prečo mám rád slovenčinu? – Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň

 

Jún:

02.06.2019       Medzinárodný deň detí – Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika

7.-8.6.2019        FestDobré Zámocké Country 2019  - Amfiteáter

10.06.2019        Svetový deň darcov krvi – Mestský úrad Nové Zámky

17.06.2019         XVI. ročník prezentácie prírodovedných profesií – Kino Mier


Júl:

03.07.2019        Sviatok sv. Cyrila a Metoda – Pamätník sv. Cyrila a Metoda

05.07.2019        TEDx – Kino Mier

19.07.2019         Vatra zvrchovanosti Slovenskej republiky – Sihoť

25.-27.7.19          Porciunkula 2019 a súťaž vo varení guláša ,Hand-made trh, Hlavné                                        námestie a park na Bernolákovom námestí 

August:

12.-22.8.19         SYMPOSIUM NOVUM 2019 - Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň

19.08.2019        334. výročie oslobodenia mesta spod osmanskej nadvlády ,

                            areál ZŠ G. Czuczora

28.08.2019        Výročie SNP – Pamätník Michalská bašta


 

September:

02.09.2019     Deň ústavy Slovenskej republiky – Dom kultúry

20.-22.9.19      Medzinárodná spevácka talentová súťaž E.Házy – Dom kultúry

27.-28.9.19       Oberačkové slávnosti , Novozámocký festival detských folklórnych súborov                             Hlavné námestie, Dom kultúry
                          

Október:

05.10.2019        Stretnutie s 80 a s 90 ročnými jubilantmi – Cisársko-kráľovská historická                             Jazdiareň

06.10.2019       Výročie narodenia Antona Bernoláka – Socha na Hlavnom námestí

17.10.2019         Oslavy udelenia mestských výsad – Ceny mesta – Dom kultúry

20.10.2019       Šarkaniáda – Čerešňová ulica

21.10.2019         XXVII. Jesenný ekofestival: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy                                              mestách, Kino Mier

27.10.2019        100 rokov divadla v Nových Zámkoch – Dom kultúry


November:

8.-9.11.2019      Novozámocký klobásový festival

08.11.2019        Novozámocká kvapka krvi - Mestský úrad Nové Zámky

08.11.2019        Kultúrne podujatie pre ocenených darcov – Dom kultúry

15.-16.11.19       Jazz Blues Jamboree 2018 – Kino Mier

17.11.2019         30. výročie Nežnej revolúcie 

December:

05.12.2019        Mikuláš už prichádza ! Hlavné námestie

12.12.2019         Vianoce 2019 – Hlavné námestie, Dom kultúry, kostol 

15.12.2019         Adventný benefičný koncert – Rímskokatolícky farský kostol

16.12.2019         Zlaté Vianoce so Zlatým levíkom – Kino Mier

24.12.2019        Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova – Hlavné námestie

25.12.2019         Živý betlehem – Hlavné námestie

26.12.2019        Jasličková slávnosť – Františkánsky kostol

31.12.2019         Silvestrovské oslavy – Hlavné námestie


ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !
 

Hviezdna scéna:

Koncerty pod hviezdnym nebom, každý piatok v termíne 28. 6. - 30. 8. 2019 - Astronomický kabinet

 

Nebojsa:

Bábková a divadelná scéna pre odvážne deti, každú druhú nedeľu – Dom kultúry / malá sála, 
v letných mesiacoch - Astronomický kabinet 
                                                                                                                                   
Termíny predstavení v roku 2019:
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6.(k MDD), 16.6., 30.6.(tvorivé dielne), 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.

 

 

 

Predpokladané podujatia 2020:
 

01.1.2020           Novoročný koncert – Dom kultúry

 

06.1.2020          Novoročný trojkráľový koncert – Františkánsky kostol

15.1.2020           Výročie úmrtia A. Bernoláka – socha na Hlavnom námestí

15.1.2020           Výročie vzniku Slovenskej republiky – Dom kultúry

17.1.2020           5. Reprezentačný bál – Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň

 

 

19.1.2020           Princezničkový ples v novozámkove – Cisársko-kráľovská historická              Jazdiareň