top of page
59.jpg
Rezervačný systém

ČÍSLO A TYP KURTOV:

kurt č.1 - vonkajší antukový kurt

kurt č.2 - vonkajší antukový kurt

kurt č.3 - krytý HARD kurt (nafukovacia hala) - celoročná prevádzka

kurt č.4 - krytý HARD kurt (nafukovacia hala) - celoročná prevádzka

kurt č.5 - vonkajší antukový kurt - s osvetlením

kurt č.6 - vonkajší antukový kurt - s osvetlením

kurt č.7 - vonkajší antukový kurt

kurt č.8 - vonkajší antukový kurt

tenisová hala - odpružený HARD - celoročná prevádzka

53.jpg
Fotogaléria
57.jpg
Kontakty

Adresa:

Novovital - Tenisové kurty

Čerešňová ul. 11, 94002 Nové Zámky

Správca kurtov tel.: 0915 975 211

Vedúci strediska: 

Jozef Tóth

e-mail: toth@novovital.sk

tel: +421 917 502960

TENISOVÝ AREÁL-KURTY 

Tenisový areál-KURTY v Nových Zámkoch na Čerešňovej ulici 11, ponúka pre návštevníkov športové vyžitie na šiestich antukových dvorcoch, na dvoch krytých tvrdých HARD dvorcoch a na jednom krytom odpruženom HARD dvorci. 

História tenisu a tenisových kurtov  na Čerešňovej ulici v Nových Zámkoch siaha až do sedemdesiatich rokoch minulého storočia, kedy štátny podnik Agrostav pomocou nadšencov tohto športu postupne vybudovali tento športový areál s ôsmimi antukovými dvorcami. 

V osemdesiatych rokoch vybudovali aj tenisovú halu typu HARD Jeseníky s umelou športovou podlahou zn. Japex.

Po zániku š.p. Agrostav tenisové kurty prevzalo mesto Nové Zámky a kurty prešli do správy Bytového podniku. Po niekoľkých rokov správu prevzali športovci. Najprv Tenisový klub Nové Zámky a potom  súkromný podnikatelia. 

V roku 2019 rozhodnutím MsZ. tenisové kurty prešli do správy príspevkovej organizácie mesta spoločnosti NOVOVITAL. V tom čase sa už tenisové kurty nachádzali vo veľmi zlom technickom stave.

V roku 2019 p.o. NOVOVITAL predložila mestskému zastupiteľstvu koncepciu rozvoja tenisových kurtov pre rok 2020-2021, ktorú MsZ. schválilo a začala sa rekonštrukcia areálu.

Obnovili sme ihriská, oplotenie, polievanie,  vymenili sme komplet kúrenie tenisovej haly, zrekonštruovali šatne a vnútorné priestory . Koncom roka 2020 prebehla rekonštrukcia športovej podlahy v tenisovej hale. Starú podlahu zn. Japex sme vymenili za odpruženú športovú podlahu typu HARD od talianskeho výrobcu CASALI Sport. Dokončili sme výstavbu novej nafukovacej športovej haly od dodávateľa Centaury+ s.r.o. Banská Bystrica, kde sme antuku nahradili športovou podlahou typu HARD od CASALI Sport.  

Pre rok 2021 zostáva ešte dokončiť opláštenie starej tenisovej haly a revitalizácie vonkajších priestorov a okolia športovísk, ktorú plánujeme dokončiť v roku 2022.

bottom of page