top of page

RESORTS

Thermal pool
Štrand E. Tatárika in Nove Zamky offers visitors an area of ​​about 8 ha varied offer of leisure opportunities .

 

Relax komplex
Nové Zámky boast with indoor swimming pool , which offers a full range of services .

 

Parking system
Throughout the charged parking zone it is currently in 22 pieces of parking machines.

 

House of Culture
The building is used for film screening and presentation of theatrical performances, concerts, receptions and lectures.

 

SH Milennium
It is designed for sports, cultural and social use - handball, volleyball, indoor soccer, aerobics, organizing concerts, balls.

 

Denné centrum seniorov

 

Mesto prostredníctvom Novovitalu poskytuje priestory pre dôchodcov a iné spoločenské organizácie a záujmové združenia bezodplatne.

Údržba verejnej zelene
Jednou zo samosprávnych funkcií mesta je zabezpečenie verejnoprospešných služieb, medzi ktoré patrí aj správa a údržba verejnej zelene.
Zber drevnej hmoty

Vďaka projektu EU sa podarilo sa vybudovať stredisko na zber a spracovanie drevnej hmoty. Stredisko zabezpečuje aj výrub stromov.

Štadión na Sihoti

Štadión je domovom ženského futbalového klubu Union ako aj mládežníckym klubom. Sídli tu atletický a gymnastický klub. Areál ponúka bohaté športové využitie pre všetkých športových nadšencov.

bottom of page